Meditace

22.11.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí přátelé úplňkových meditací,
svým osobitým způsobem se propojte se svým Andělem Strážným, s Andělem Měsíce a upřímně ze srdce poproste o spojení s energií Krista. Začněte si pomalu klidně dýchat a opakujte si: "Přijímám, že jsem Čech/Češka". Pakliže budete v sobě cítit nějaký odpor, vzdor, nebo cokoliv negativního, z pozice pozorovatele tomu dejte nožičky a představte si, jak to odchází z vašeho systému na velkou flesku, která to pohltí. Tu potom odstřihněte a poproste svého Anděla Strážného, aby ji odnesl do Božího ohně. Jste ve stavu vědomého přijetí češství tady a teď. Poproste Anděla Měsíce, aby svým světlem ve vás nasvítil paměťové stopy, které máte v sobě uložené z příslušnosti k češství. Čtením následujícího léčivého textu  ze souboru "Esence Naděje" tyto bloky budete lépe vnímat a vidět.

 
Trávení:
 
Slibuji ti,  že:
Když žal stáhne hrdlo tak, že nemůžeš polknout,
když tě urážejí a ponižují,
když ti v žaludku leží obavy jako kámen,
když tě zaplaví hořkost nad nespravedlností,
 
potom já tam budu, abych ti pomohla otevřít trávicí systém,
abys mohl polykat, trávit a transformovat hořkost
ve výživu pro svůj růst a rozvoj.
 
Ze srdce poproste Krista o odstranění těchto bloků z vašeho systému a následné vyléčení. Sami si napište svou afirmaci vděčnosti za češství, za to, že jste se narodili v Čechách. Do týdne ji napište i na zem a na oblohu. Nepoužívejte mnoho slov, například stačí upřímné: "Děkuji za možnost žít v Čechách a být Čechem."
 
Na závěr ještě jeden léčivý text. Je to inspirační text na předvánoční dobu. 
 
Smích:
 
Slibuji ti, že:
když jsi sklíčený, že už nezbývá ani jeden úsměv,
a když život je nekonečná poušť,
když nejsi ani horký ani studený a skrýváš se ve
vlažných vodách nejasností,
 
potom já tam budu, abych ti dala důvod zasmát se sám sobě,
budu tam se zvonícími zvony, rychlými bystřinami a pěnícími kaskádami.
S hudbou vesmíru uvnitř chrámu tvé lidskosti.
 
Tato meditace, veená přes tělo, nás krásně připraví na vstuo do Adventu, který se otevírá energí křtu. (Více o tom najdete v knížce "Naše tradice" od Ladislavy Paterko, která vás vánoční dobou krásně provede).
 
S láskou a vděčností za možnost společných meditací,
Marie
 
 

24.10.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí přátelé, 
dnešní úplňková meditace bude věnována vlastnímu živlu Vody a Přírodě - trochu jinak. Nejprve jen krátké cvičení po přivítání se s Andělem Měsíce a s Andělem Strážným. 
Svým vlastním osobitým způsobem běžte do kontaktu sami se sebou a vnímejte své tělo a pocity. Jakmile se vám to podaří, vězměte si květinu, nebo krystal a zeptejte se jich, jak se jim s vámi bydlí. To stejné zkuste dělat i příští dny venku. Ptejte se kamenů, rostlin, stromů, vody... Vše si zapisujte, nic nezpochybňujte. Postupně vám toto cvičení pomůže pročistit své "vidění" Země i své úlohy vůči Zemi.

Další téma dnešní meditace vlastně "přinesli" klienti. Mnoho z nich přišlo a mělo úplně vysušený živel vody v sobě. Horké léto nám toho hodně dalo, ale i vzalo. Voda je živel, který je ukotvený ve druhé čakře. V energii úplňku, ve spojení s Andělem Měsíce, začněte zpívat vodě v sobě. Poproste i Archanděla Gabriela o pomoc při harmonizování a léčení vody. Můžete si ji namalovat, vyjádřit tancem, obrázkem. Jakmile budete cítit, vnímat vodu v sobě, pokračujte v meditaci a staňte se pozorovateli procesů, obrazů, myšlenek, které se mohou objevit. Vše si raději zapište, vnímejte, co jsou vaše potřeby a co jsou vaše představy. Poděkujite za pomoc, poznatky i léčení, které vám to přineslo, a s vděčností ukončete meditaci.

Přeji poklidný podzimní čas, Marie
 
 

25.9.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí přátelé úplňkových meditací,
poselství pro následující období je "nenechte si vzít čas". Někde se již objevují reklamy na Vánoce a rychlá změna počasí tomu nahrává. Je důležité nenechat se stáhnout těšením se na budoucnost - Vánoce. Já sama za sebe cítím, jak každý den je třeba využít, dokud nám "vládne" živel Země, pro dočištění, ukončení a vystoupení ze starého. Ne vždy je to jednoduché, a o to lehčeji sklouzneme do budoucích krásných Vánoc. Těšení se na Vánoce je pro nás často výživnější, než Vánoce samé. 
Je toho hodně, co nás ještě do Adventu čeká. Nejblíže je svátek sv. Václava. Mnozí z vás již dlouho pracují a žijí tradice podle knížky Ladislavy Paterko, tak jen krátce pro ty, kteří ji ještě neobjevili, píši zkrácený úryvek: "...tento den nás navštíví ochranné energie.... Svatý Václav je zosobněním ctností a je dobré si tento den zameditovat na tyto tři ctnosti - soudržnost, láska a hrdost. Které z nich jsme již obsáhli, co jsme si zpracovali a s čím máme ještě problém?..."
Zkuste si tedy při dnešní úplňkové meditaci procítit, jestli se cítíte jinak, když vědomě vstupujete do meditace jako Čech ve své síle. Následně se svým vlastním způsobem propojte a přivítejte se s Andělem Měsíce a se svým Andělem Strážným. Poproste, že si chcete procítit při této meditaci hrdost na svou zemi a zároveň se alespoň pocitově dotknout esence sv. Václava. Vezměte si papír a pomalu začněte malovat, klidně se zavřenýma očima, hrdost na svou zemi. Zkuste třeba začít malovat meč rytíře. Vnímejte všechny pocity, které vám přijdou do vědomí. Vnímejte sílu úplňku, která vám může nasvítit váš vnitřní meč a to, v jakém je stavu. (U žen to jde k jejich vnitřnímu muži). Začínáte svůj meč léčit. Obrázek si pověste na viditelné místo. Krásně se tímto připravíte na smysluplné prožití svátku sv. Václava. 
Nechte se vést tak dlouho, jak budete cítit, že je třeba, a poté svým vlastním způsobem a s vděčností ukončete meditaci.
Krásný, skoro již podzimní, čas. Marie

 

26.8.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí meditující přátelé,
dnešní úplňková meditace je věnována mozkovým buňkám v srdci a projení s Andělem Čech. Českého anděla již mnozí znáte. Je potřeba s ním začít více a více komunikovat. Po svém vlastním propojení s Andělem Měsíce ho poproste o pomoc. 
Země stále prochází velkými proměnami a v posledních čtrnácti dnech se jí podařilo vymanit se z mnoha psych. a emocionálních pout, která vytvořili lidé.  
Namalujte si mapu Čech, nejprve pravou, a poté levou rukou. Následně oběma rukama hladťe celý obrázek s mantrou Ho'oponopono. Nahlas říkáte zemi, kterou jsme dostali jako národ do opatrování - miluji tě, omlouvám se, prosím odpusť mi, děkuji. Může vám vyplavat do vědomí jedna "věc", která vás nejvíce tíží (vaši duši) a týká se české země. Pakliže se tak stane, tak se na ní soustředťe s mantrou, dokud nebudete cítit, že země odpovídá. Odpověď může přijít právě skrz Českého anděla v podobě obrazu, pocitů. Vnímejte i své tělo, jestli necítíte někde blok týkající se daného tématu. Vnímejte úplňkové světlo, jak vás léčí. 
Zároveň vám tato meditace - cvičení, může ukázat naprosto jinou realitu, než čekáte. Postupně budete vnímat, jak reaguje i vaše srdce a následně i duchovní srdce, které bude šťastné, že prospívá české zemi. Vše si zapište, protože budeme častěji při měsíčních meditacích vedeni Českým andělem. Tato meditace  tak bude první kapitolou vaší vlastní individuální cesty rozpomenutí se na to, kým jako Češi jste, a na mnohé další. Noste sebou stále malý notýsek, abyste si mohli poznamenávat postřehy, které vám mohou během následujících dní přicházet. 
Poděkujte za duchovní pomoc a podporu při meditaci a svým způsobem ji ukončete. 
Krásný zbytek léta, Marie
 
 
 

27.7.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí meditující přátelé,
nejprve na začátek info z astrologického pohledu po konzultaci s astrologem Mikolášem Bělíkem.
Energie celého dne budou velmi silné a budou vyvolávat napětí a energetické zkraty. Hrozí i nebezpečí energetického kolapsu, když necháme věci dojít do krajnosti, nebo budeme přepracovaní. Je třeba být důslední ve všech rovinách. Nepadat do iluzí, ale řídit se reálným pohledem na věci, situace. Neriskovat a dělat vše, co nejvíce vědomě. Jednoduše řečeno - zkouška našeho bojovníka. Skrz "požitkářské" energie, které budou také velmi silné, se budeme učit zvládnout  chtindy, sexuální chtindy, a rozeznat zlato od smetí. To, co se na první pohled bude zdát krásné, může být právě jen na ten první pohled. 

Jděte dle možností alespoň na chvíli do Přírody a zaciťte si velkou ochranu a to, co to vlastně Příroda je. Vše, co jste odpracovali, všechny techniky, kdy jste pomáhali bytostem, snažili se s nima mluvit, nacítit je, se stromy atd. a byli jste třeba smutní, pochybovali jste, že to nefunguje, tak dneska máte možnost to tzv. zúročit. Ale zase pozor, ne přes chtindy, ale přes srdce. 

Rozhodněte se být bdělí ve vědomí a energie, které budou proudit, vás začnou vylaďovat. To, co je velkým plusem, je možnost velké vnitřní práce a posunu v napojení na vesmír a zažití si své vlastní kreativity. Když se nám podaří vnímat silné vnitřní proudy v nás, které reagují na vibrace dnešního dne, a zůstaneme pozitivní, naladění na Dobro v sobě, zachytíme v čase úplňku a zatmění velkou léčivou sílu, velké Světlo a Boží Milost. Jak toto využít ve spojení s našimi přáními? Nic si nepřát. Nechat nahlédnout Boha do srdce, na vše.

A teď jen krátká meditace. Berte to jako inspiraci.
Ušli jsme společně dlouhou cestu a sami jistě cítíte změny, kterými jste prošli a které jste na sobě udělali. S tímto zvědomněním čtěte následující poselství pro dnešní meditaci.
"...síla, která se nenechá ovlivnit ani depresí ani agresí je Božství v nás..."
Nechte toto poselství na sebe působit a svým vlastním způsobem (třeba přes dech) se zkuste s touto silou v sobě spojit. Vnímejte Božství jako určitou nádhernou frekvenci v sobě a poproste svého Anděla Strážného o pomoc s naladěním se na vaši frekvenci Božství. Jen vnímejte  ....nechte se vést svým Strážným Andělem. Teprve poté, co alespoň na chvíli zacítíte tuto vibraci, se otevřete druhému poselství.
Druhé poselství pro dnešní meditaci: "... strach je informace o nedostatku spojení..."
je to zároveň návod, jak vyzrát na strachy skrze uvědomnění si narušení spojení se Zdrojem a jeho následné napravení. Tzn. zaměření se na nápravu spojení a ne na práci se strachem (příklad: ze spraveného potrubí nic nevytéká).
Zase je možné si tato poselství a práci s nimi dát i jako vedení na srpen.

Krásný letní čas, Marie
 
 
 

28.6.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí meditační přátelé,
během léta dostáváme všichni možnost procítit si skutečnou realitu a Zemi jako Živé Vědomí. Kdo jste prošli programem 28 dní, tak již máte osobní zkušenost s psaním prstem na Zemi a následným procítěním si odpovědi od Země. Teď zkuste, kdykoli budete mít prostor a budete to tak cítit, napsat Zemi (prstem), co pro vás znamená a zároveň i co si uvědomujete, že od ní dostáváte. Potom napište deset vět vděčnosti, které se budou týkat Země na trávu. A teď již k samotné meditaci.
Tak jak jste zvyklí, se spojte s Andělem Měsíce, pozdravte Lunu a povolejte si svého Anděla strážného. Záměr meditace je propojení hemisfér, které na psychologické rovině znamená spolupráci vnitřní ženy a vnitřního muže, ukončení mechanismu "ode zdi ke zdi". Vezměte si papír, velikostí a tvarem asi jako kanastové karty, namalujte na ní X, postavte si ji před sebe do výšky očí (na knihovnu, poličku, přišpendlete na záclonu apod.) Dívejte se na X a začnětě dělat křížové pohyby. Tzn. pravou ruku k levému koleni, následně levou ruku k pravému koleni. Počítejte do sedmi, potom 7x stejná ruka stejná noha, tzn. pravá ruka k pravému koleni, levá ruka k levému koleni, celkem 7x, tím se hemisféry rozpojí, a potom 7x křížem. Tím se hemisféry opět propojí. Celou tuto sérii po třech cvičte 7x. Je potřeba tyto cviky dělat pravidelně i mimo úplněk. Síla úplňku a námi vyslaný záměr nám pomůže tento cvik využít ještě i k uvolnění starých bloků mezi vnitřním mužem a vnitřní ženou a nahlédnout na mechanismy jejich vzájemného fungování a toho, jak nás tyto mechanismy řídí, jak je promítáme na okolí apod.   
Proto to cvičení nedělejte rozumen a rychle, ale nechte své končetiny, aby vám ukázaly sami to, co máte vědět. Netlačte, klidem a dechem rozpouštějte pocity, emoce. Vnímejte, jak rychle jdou k sobě, jak ze setrvačnosti, nakolik na příkaz ega a rozumu a další. Budete až překvapeni, jak vám toto jednoduché cvičení může pomoci nahlédnout na skryté vzorce a vnímání mužského a ženského světa. Cílem není rozdělit, ale přijmout odlišnosti jejich úkolů. Cvičte opravdu nejprve hodně pomalu, neřidte to rozumem, ale dejte důvěru svému tělu, jeho přirozené inteligenci. Vytrvejte v serii 7. Spolupráci mezi vnitřní mužem a ženou tímto pomůžete obnovit. Poté si namalujte obrázek propojenosti hemisfér, spolupráce vnitřní ženy a vnitřního muže.
Upřímně poděkujite a zkuste si říci, čemu se budete týden věnovat.   

Krásný letní čas, Marie Madeira

 

28.5.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí meditační přátelé,

červnová meditace je věnována odpuštění a inspirovala mě k ní cesta po Izraeli. Jedna ze zkušeností, které jsem tam udělala, byl obraz Izraele, který byl jako ve velké bublině a nad ním energie LÁSKY, o kterou vlastně skoro nikdo nestál. Naše představy LÁSKY, tím myslím Boží Lásky, vlastně k této vibraci vůbec nedosahují. Na určitém místě jsem si zažila i odpuštění jako velký dar od Boha, kdy schopnost odpustit je do nás všech vložena jako semínko. Respektive schopnost naladit se na tuto rovinu-vibraci odpuštění.
Pokusíme se toto semínko v sobě za pomoci úplňkového světla a Anděla Strážného probudit.
Nejprve po vašem osobním spojení se s Andělem Měsíce a s Andělem Strážným si namalujte "vím, že mám odpustit", potom obrázek své vlastní osobní zkušennosti, případně přesvědčení o odpuštění a situacích, kterých se to týkalo.
Prociťte si, kde v těle máte uloženy tyto své obrázky. Následně dýchejte jemně do svého srdce, začněte svým srdcem, řekněte, že jste připraveni naslouchat jeho tónu a nechte srdce, aby jej začalo vydávat. Dejte mu zvuk, svůj hlas k dispozici. 
Následně začínáte svým srdcem (jako kdyby vaše srdce mělo své vlastní skryté oči) číst a vnímat Aramejský otčenáš.

ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ
Ty jenž zrozuješ, Otče-Matko Kosmu,
soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku.
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak ve všech formách.
Dopřej nám náš denní chléb i vhled - tolik, kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
Vpravdě - síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy.
Amen
 

Stále jemně dýcháte, vnímejte, jak tento způsob čtení vás začíná přes srdce propojovat s Láskou Krista, s vědomím, že všichni jsme duše na cestě, jen v jiné rovině svého vývoje, s vlastní svobodnou volbou... vnímejte to své, co je jen pro vás. Vaše obrázky - jak jsou ve vašem těle uložené se začínají posouvat do vašeho srdce. Tak jak je začínáte posouvat do svého srdce, tak semínko daru odpuštění, od Boha tam vložené, se s pomocí vašeho dechu a měsíčního světla začíná probouzet. Vnímáte jej jako zářivou vibraci, vnímejte i barvu... Tím místem začínáte vnímat a cítit Krista, i to jak vám s láskou říká odpuštění. Dýcháte a necháváte se vést a vyvést ze zajetých kolejí... Berete si další papír a malujete, malujete tak, jak jste vedení. Otevíráte se vědomí odpuštění jako daru od BOHA. Přijímáte jej celou svou bytostí, rozumem.... vaše duše jej dávno přijala, jen jsme trochu pozapomněli.

Otevírá se vám prostor pro následující meditační část - ten je jen váš osobní. Vše si zaznamenejte.

Krásný, nejen meditační čas, Marie

 

30.4.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí přátelé úplňkových meditací,
dnešní úplněk připadá na Filipojakubskou noc nebo jednoduše na "čarodějnice". Tento den převládá živel ohně, který nás v den, kdy se poměřují síla dobra a zla, chrání. Ohně plní i funkci božího ohně a očisty. Nám to dává velkou možnost odložit do ohně těžké energie z naší stinné stránky, které nás stále trápí. Nezbytně důležitý je vděk, který si u tohoto aktu odkládání starého do ohně naplno procítíme. V tomto duchu je i následující maditace.
Spojte se sami se sebou, povolejte si svého Anděla Strážného, Archanděla Michaela (strážce živlu ohně) a svým osobitým způsobem pozdravte Anděla Měsíce. Poproste jej, aby vám nasvítil, co je třeba odložit a již se k tomu nevracet do ohně. Pomlouvání? Hodnocení / souzení? Žárlivost? Začněte se pomalu pohybovat a ve svitu měsíce se podívejte dovnitř sami sebe, co se tam skrývá, jaké jsou skryté pohnutky za tím, co děláte v osobní a pracovní rovině. Následně to vymalujte nebo napište na malý papírek a spalte v ohni.
Pakliže nemáte možnost ohně v přírodě, tak klidně vše, co odkládáte napište na malý papírek a spalte třeba doma v květináči.

Následně jen vnímejte sami sebe, vše, co se po spálení děje uvnitř vás. Anděl Měsíce vám nasvítí, za co všechno můžete být vděční, na co zapomínáte, co berete jako samozřejmost. Důležité je procítit si vděčnost, za pomoc, za život, možnost růstu. Umožněte sami sobě, aby energie vděčnosti prostoupila a naplnila každou vaši buňku. Poděkujite a svým způsobem ukončete meditaci.

1. máj je den, kdy na zem proudí energie lásky. Vědomě se jí otevřete, umožněte si ji přijmout, podat si ruce s vděčností ve vás ukotvenou a s nadějí. Když vám vyjde čas, namalujte si obrázek tohoto spojení ve vás. 

Krásný jarní čas, Marie

 

30.3.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí přátelé úplňkových meditací,
svým způsobem se pozdravte s Andělem Měsíc , svým Andělem Srážným a pozvěte k meditaci i Přírodu - bytosti. Je výjimečný čas.
Dnešní úplněk připadl na Bílou sobotu, den, kdy se po západu Slunce slaví zmrtvýchvstání Krista. Tento čas vytváří prostor pro osobní setkání s Kristem. Proto není potřeba mnoho slov. Můžete tuto meditaci pojmout jako vyvrcholení vaší dlouhé práce na sobě, kdy v tichu vše odevzdáte Kristu. Doslova jako kdyby jste odevzdali dlouhou nit s korálky, symbol vaší vytrvalosti přes všechna úskalí jít cestou dobra. Vnímejte jak dotykem Krista se vše léčí a vaše srdce se otevírá. Celou meditaci můžete podpořit tím, že si vezmete něco bílého na sebe a zapálíte si bílou svíci k vyjádření úcty ohni a k oslavě života. Upřímně přeji, abyste se skrze osobní meditaci spojili se Světlem v sobě, a skrze něj se spojili s Božím světlem, které je naší nadějí, nikdy nás neopouští a provází nás od počátku našeho života a nakonec ukazuje cestu naší duši ke Světlu.
Krásné Velikonoce a nezapomeňme, že všemu, co si přejeme, je potřeba jít tak trochu naproti :-)
S láskou Marie Madeira 


2.3.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí přátelé úplňkových meditací,
tento rok vládne živel Země, který nám přináší stabilitu a hlavně i pomoc při práci s rodinami a se vztahy. To nás dostane zpátky ke kořenům, často do hloubky, kam jsme se nemohli dostat. Zároveň nám přináší pomoc vyčistit rodinné vzorce, programy od samého jádra a již se k tomu nevracet. U mnoha lidí, to ale přineslo i vyplavení pocitů samoty a osamění nahoru do vědomí, stejně tak jako i staré křivdy apod. To vše a další, jako třeba nezpracovaný vzdor, či lpění dává sílu vnitřnímu dítěti, které začíná ovládat a řídit hlavně vztahy. Na konci meditace najdete, jak jsem s tím sama pracovala a co pomohlo mně zastabilizovat vnitřní dítě a ukotvit jej v pocitu že je tady správně a v přijetí všeho, co bylo. Je to jen inspirace pro všechny, kteří cítíte, že je to i vaše téma.
 
A teď již k úplňkové meditaci.
[Jen technická poznámka - magnetická energie srdce je mnohem větší než mozku, a mozkové buňky jsou uložené i v srdci. A to vše jemně a laskavě ovlivní a pomůže při naší meditaci.]
Tentokrát si nejprve vezměte papír a tužku, nebo pastelky. Nahoru na papír si napište "moje srdce" a zavřenýma očima a nedominantní rukou si jej namalujte (praváci levou). Moc o tom nepřemýšlejte. Namalujte si jej nejjednoduším způsobem.
Již to samotné vás uvede do uvnitřnění a do kontaktu se svým tělem. 
Poté svým osobitým způsobem pozdravte Anděla Měsíce, povolejte si svého Strážného Anděla a pozvěte jej ke společnému čtení následujícího textu. Je to z Nového Zákona 1.list Korintským 13.kap.
 
"A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu: Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatností, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoli, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne..."
 
Vnímejte, jak během čtení se zesiluje jas Anděla Měsíce, a vy začínáte pomalu dýchat do svého srdce. Svým dechem a úplňkovým jasem probouzíte ve svém srdci kvality tam uložené. Potom si berete tužku, pastelky, jak to budete cítit, a začínáte malovat do obrázku svého srdce místo, kam následně pozvete Lásku. Začínáte v duchu opakovat známé Ho'oponopono. Miluji tě, omlouvám se, prosím odpusť mi, děkuji. Vnímejte a prociťujte....
Poproste Anděla Měsíce, aby vám ve vašem srdci nasvítil prostor, kde nejsilněji prociťujete samotu, osamění, zklamání. Představte si ji - tyto energie - jako bytost a doveďte ji do prostoru - místa pozvání Lásky. Vnitřním zrakem si jen tak přehrajte situace, ze kterých tato bytost vznikla, a jen dýchejte a vyslovujte těm situacím ve spojení s dechem "přijímám, odpouštím". Váš Anděl Strážný vám s tím moc rád pomůže. Nebojte se jej o pomoc poprosit. Následně si znovu přečtěte text z listu Korintským. Vnímejte , jak se vaše srdce léčí. Poděkujte za veškerou pomoc. 
Touto meditací si připravíte prostor v srdci, kam můžete vložit (klidně i vepsat do obrázku) své přání. Spojte to s představou, jak vaše srdce přání přijímá, a to začíná svítit do Vesmíru. Poděkujte. Domalujte si obrázek a třeba ho můžete vystavit směrem, kde vychází Slunce, aby se spojilo i s energií Slunce. Svým osobitým způsobem ukončujete meditaci. Každý den věnujte chvíli přání ve vašem srdci. Nezapomeňte, vše v přítomném čase.
 
Krásný, skoro jarní čas Marie Madeira
 
VINCEK, VLK A LUCINKA – inspirace pro práci s vnitřním dítětem

Stále se setkávám s chováním a reakcemi lidí, kdy je zřejmé, že je ovládá vnitřní dítě. Mnozí si to posléze uvědomí a sami si pojmenují, že nejvíce hádek a nesvárů vzniká na „blbostech“. Mnoho i nadějných vztahů se na tomto rozpadlo a nikoho to v závěru nedělá šťastnými. 

Vnitřní dítě, vnitřní žena (anima), vnitřní muž (animus). Tři důležité pilíře vzájemně provázané negativními i pozitivními zkušenostmi, programy a dalším. Tři kvality energií, které ovlivňují naše chování, reakce. Naše malá osobní vnitřní rodina. Skrze vnitřní dítě k nám přichází hodně síly a tvořivé energie. Z něj se následně tvoří – rodí žena / muž. V dnešní společnosti se mnoho žen projevuje přes mužské energie a ženství žijí jako holčičky, teenagerky a obráceně. Mnoho zženštilých mužů hledá svou sílu. Naše původní rodiny – naše největší závislosti. Nevyléčené vnitřní dítě neznamená, že je slabé, ale že jeho síla naopak naroste a ono nám začne vládnout. Neviditelné pomsty plynoucí z energií křivd, projevující se nejčastěji v situacích, na kterých nám nejvíce záleží. Spálíme mosty, abychom začali na sobě pracovat, ale točíme stále stejnou gramofonovou desku dokola. Proto na CD hudby v programu „28 dní v sukni, v kšandách“ není skladba léčení vnitřního dítěte, ale “Dětský vztek“ a „Láska Matky země“. A to je to, co nám může všem pomoci dostat se z dětských reakcí. Nastavit hranice svému vnitřnímu dítěti i tím, že přesměrujeme jeho pozornost zaměřenou na křivdy, zranění a další na práci se živly, ze kterých jsme stvořeni. Pomůžeme mu se rozpomenout na Lásku Země, Vesmíru, s jakou bylo posláno na svět. K tomu nám může pomoci i knížka Vincek, Vlk a Lucinka, na kterou děti reagují jako na něco, co je jim velmi dobře známé a vnitřně blízké. Skrze příběhy malého Vincka k nim proudí Láska Země, síla a ochrana živlů i poznání, že vše se dá napravit a není třeba se bát. Skrze domalovávání léčivých obrázků se dotýkají své jedinečnosti. (Jsme jedinci, máme svou jedinečnost, NE dokonalost.) A to stejné potřebuje i naše vnitřní dítě. Skrze práci s touto knížkou mu pomůžete uvolnit lpění a závislosti na minulosti a na původní rodině. Vztahy, kde je nosná energie závislost a lpění, nikomu radost do života nepřinášejí. Nevadí, že je nám tolik, kolik nám je. Naše vnitřní dítě bude jen šťastné, když mu dáme hranice a svou silou a tvořivou energií nám pomůže naplnit životní úkol, místo aby jí plýtvalo na vytváření problémů. Jak na to?

Skrze fotografii sebe samých do sedmi let věku se spojte se svým vnitřním dítětem. Ukažte mu, jaké máte pro něj pastelky a novou knížku, se kterou budete společně pracovat. Že již potřebujete jít dál, porozumět svému životnímu úkolu a začít jej plnit. Ukažte mu, co vše vám do života přinesly staré vzorce a lpění a že vše se dá napravit. Rozmlouvejte s ním z místa vnitřního klidu. Jeho se síla se bude harmonizovat tak, jak společně budete číst a vymalovávat jednotlivé obrázky. Dejte mu své dospělé ruce, aby skrze ně jeho dětské ručičky mohly malovat a rozpomínat se na krásu stvořeného, krásu darů, které dostaly do kolébky. Nic si nevymýšlejte. Nemalujete ideální obrázky, ale takové, jaké to skutečně bylo. Nekritizujte, nehodnoťte, respektujte jak vaše vnitřní dítě skrze vás malujte. Tím si získáte jeho důvěru.

Vše namalované je od té chvíle bude uloženo v léčivých energiích, které nesou obrázky – předlohy v knize. Doveďte své vnitřní dítě k poznání, že přese vše, co bylo těžké, tak stojí za to žít, vymaňte jej z přesvědčení, že vše musí zvládnout samo, a společně se otevřete pomoci duchovních přátel, svého Anděla Strážného, bytostí Přírody. Voda a bytosti vody vám pomohou oživit vše, co se ukáže, že bylo spáleno. Poté, co poctivě projdete celou knihu, si 28 dní vědomě opakujte: Děkuji, že živly ve mně jsou v harmonii. Začněte vědomě cvičit, běhat, tancovat. Část „tréninku“ věnujte vědomému posilování vnitřního dítěte, aby mu zesílila i fyzická rovina a mohlo se na ní spolehnout. Další bude následovat.

Radostný tvůrčí proces všem odvážlivcům.

Marie Madeira

 
 

31.1.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí meditující přátelé,
dnešní úplněk, který je hodně silný, zkusme věnovat vědomému setkání s Andělem České země. Nejprve  si vědomě přečtěte a prociťte modlitbu - poselství Českého Anděla (viz dole). Kdo máte knížku Naše tradice od Laďky Paterko, ji již znáte a můžete ji vnímat ještě intenzivněji. Pokaždé, když si ji čtu, tak tam nacházím nové významy.
Poté požádejte Anděla České země, aby ve vás probudil odpověď na otázku, proč jste se narodili v Čechách, a požádejte o otevření srdce pro lásku k České zemi, jejím tradicím a hodnotám. Celou meditaci - modlitbu s prosbou podpořte hudbou (viz dole). Vnímavost pro Českého Anděla, pro hodnoty České země a pro odpovědi se hudbou posílí. Odpověď může přijít do tří dnů, třeba i ráno ve sprše. Nehledejte v tom nějaké složitosti, odpověď přijde přes jednoduchost. Usínejte s tužkou a papírkem, abyste si mohli zapsat případnou noční odpověď. Poproste, abyste odpověď nepřehlédli, nepřeslechli a abyste ji správně porozuměli. Co nejdříve si ji zapište. Odpověď může přijít i v úkolu, který máte udělat a skrze jeho plnění se rozpomenete. Třeba začnete studovat historii Čech :-) Anděl České země vás potom bude vést i nadále, krok za krokem. Síla úplňkového měsíce vše nasvítí svým světlem.
 
Meditace:
pusťte si hudbu, svým vlastním způsobem se přivítejte s Andělem Měsíce a požádejte o pomoc při setkání s Andělem České země. Chvíli nejprve společně poslouchejte hudbu a vnímejte své tělo, pocity. Následně pomalu začínáte co nejvíce vědomě číst poselství.
Začínáte vnímat Jeho Přítomnost... doslova jako kdyby mluvil skrze text přímo k vám...
 
"Jsem nachystaný. Jsem skutečný, jsem povolán a poslán komunikovat. Jsem zde pro Vás, pro lidi otevřené vedení. Jsem zde pro vás, pro lidi cítící svůj národ.
Jsem zde pro vás, kteří se chcete posouvat a pracovat na sobě, kteří máte vnitřní sílu a Lásku Boha. Jsem tu pro lid, který se spojí, a tím získá svou úctu a víru.
Jsem zde pro ty z lidí, kteří chtějí vidět a kteří chtějí postoupit dál na žebříčku vlastních hodnot. Jsem stále k mání, k dispozici pro cokoli, co posune češství dál. Bůh ví, že každý národ má svůj úkol.
Vy musíte opět začít používat své srdce. Jste srdce, tak se mu otevřete.
Pomáhám tam, kde cítím lásku k sobě, k zemi, k lidem a národu. Jsem připraven posouvat vše do vibrací úspěchu a hojnosti, bude-li tam láska a upřímnost. Jsem tu pro národ a jeho velebení, jeho pochopení a procítění. 
Jsem Český Anděl. Já, posel Boha, jdu k vám s náručí plnou lásky a doplnění toho, kdo jste jako Češi. Já pln energie nesoucí charakter této země, mohu tak každému dát procítit češství, bude-li chtít.
Otevřete svá srdce, protože jedině tam se může energie této země manifestovat. Jen tam plně projdete pochopením a splynutím s tím, kým skutečně jste. Je čas... Amen."
 
Hudba k meditaci zde (https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA)


S láskou Marie Madeira

 

2.1.2018, ÚPLŇKOVÁ MEDITACE

Milí přátelé úplňkových meditací,
dnešní meditace bude trochu netradiční. Ale i tak je velmi důležitá a prospěšná. Rok 2018 nám dává mimo jiné i vibrace čísla 18, což je Luna, a ta nám bude přinášet lekce na stabilutu v psychice. Proto v tento první úplněk v roce můžete po spojení se s Andělem Měsíce, jej svým vlastním způsobem požádat o pomoc na celý příští rok, aby vždy, když budeme cítit výkyvy v náladách, jsme si mohli vybavit měsíční úplňkové světlo, které nám pomůže výkyvy ukotvit. Ze svého srdce vytvořte z esence lásky světelné vlákno, kterým se spojíte s Andělem Měsíce. Klidně si můžete namalovat i obrázek, kterým to ještě více ukotvíte. 

Druhá část meditace je inspirována knihou Tajemství vánočních nocí od Jeanne Ruland. Připravte si jakékoli dvě svíčky, které během meditace zapálíte. Pozvěte si Anděla Strážného, poproste jej, aby vás celou meditací provázel.
Dnešní den, 2.leden, nám dává prostor pro uvědomnění si vlastního středu, kde vládne klid a mír, roste z něj síla. Poproste světlo úplňkové Luny, aby vám nasvítila úplný bodový střed tohoto místa, který nese zlatou vibraci, a jemně do tohoto místa začněte dýchat, abyste jeje rozdýchali. Vnímejte, jak se toto místo zvětšuje, je to zlaté světlo vaší nesmrtelné podstaty. Vnímejte zároveň jak SVĚTLO - LÁSKA  zrozená o Vánocích sílí, více a více, a posiluje vaší zlatou vibraci. Vědomě zapalte svíčku - světlo pro nový rok - váš osobní. Poproste o požehnání na celý příští rok a pozvěte SVĚTLO LÁSKU ZLATOU VIBRACI do svého života. Procit'te si vděčnost za život a možnost růstu a života na této krásné Planetě. Představte si, jak zlaté světlo hned odpovídá a začíná proudit přes korunní čakru do vašeho srdce, do vašich rukou. Nyní si představte dvanáct měsíců a vnímejte, jak zlaté světlo proudí do každého měsíce zvlášt'. Nspěchejte, kde budete cítit, že to nejde, jen klidně dýchejte, třeba ve spojení s mantrou Ho'oponopono, nebo "děkuji, že jdu cestou světla pod vedením a ochranou Matky Země, Krista, Anděla Strážného ..." - prostě tak, jak vám to srdce napoví. Tak dlouho, dokud nebudete cítit, že do každého měsíce proudí zlaté světlo. Sledujte pozorně svoje pocity a poselství, která můžou u této meditace přicházet.
 
Třetí část meditace je věnována České Zemi. Ne náhodou tyto volby, které nás čekají, otevírají dalších sto let. Proto poprosme i za Českou Zemi. Vědomě se spojte s Andělem České Země a zapalte druhou svíčku - SVĚTLO pro Českou Zemi a duchovní ochránce Čech. Jsou to světci České Země (světci - obsáhli ctnosti a velmi mohou pomoci) - sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch sv. Anežka. Vnímejte své individuální pocity a rozpusťte vše negativní i z minulosti, co v sobě nesete vůči Čechům a České Zemi. Vnímejte celou mapu Čech. Představte si, jak skrze vás proudí na celou zemi zlaté světlo a spojuje se a posiluje všechny bytosti Přirody, cesty dobra vyznačené pro lidi, aby je lépe viděli, vnímejte zároveň, jak sílí i vaše srdce a jak skrze vaše srdce proudí zlatá vibrace k srdci Čech. Vnímejte svou první čakru, jak se prociťuje a přivítejte arch. Uriela, živel Země, který bude "vládnout" příští rok. Spojte se s arch. Urielem esencí lásky a vděčnosti z vašeho srdce a poproste a on vše správně propojí se živlem Země. Zapište si svá individuální poselství a prosby pro Čechy, které se zrodí ve vašem srdci při této meditac,i odevzdejte Andělu České Země.
Svým vlastní způsobem poděkujte a ukončete meditaci, tichem, tancem, kroužením těla do tvaru ležaté osmičky...

Moc děkuji všem, kteří vytrvali až do konce meditace.
S láskou Marie Madeira
Marie Madeira: Ježíšku, přines mámě punčocháče

Marie Madeira: Ježíšku, přines mámě punčocháče

Jak přijmout sama sebe?
Jak objevit hravost a lehkost svého bytí?
Jak se naučit plout po proudu své řeky života?
Jak porozumět svým brzdám?
Jak nasytit svého divokého muže?

Odpovědi na tyto otázky a mnohé jiné najdete v programu osobního rozvoje, který autorka představuje v této knize.